De ‘derde avond van het muziekverhaal’ in de Oudheidkamer - Ridderkerk een geslaagd festijn

Op zaterdag 19 oktober 2011 organiseerde Stichting ‘Zapper’ wederom ‘de avond van het muziekverhaal’. Ook deze derde versie was een groot succes. Het in groten getale opgekomen publi

ek kon ter nauwer nood een plaats vinden in de Oudheidkamer, waarna zaterdagavond om 19.00 het literaire muziekfestijn van start ging.

 

Doordat het in alle gevallen persoonlijke ervaringen van de tien vertellers betrof, gaven de verhalen een emotioneel beeld van een belevenis of een levensfase. De koppeling aan een toepasselijk muziekstuk, live vertolkt door de band, vergrootte het kippenvelgehalte van de avond. Aldus vormden de herstelde relatie vader/dochter, de lofzang op een overleden moeder en een trag

ische gebeurtenis rond een schoolklas de episoden met de meeste dramatiek. Daarnaast boden de zoektocht naar het boek van een favoriete artiest, verrassende belevenissen in andere culturen en vriendschappen van vroeger dankbare thema’

Aardige speling van het lot vormde de afwezigheid van de auteur die de zaal deelgenoot wilde maken van zijn liefde voor Bob Dylan. Deze bleek verhinderd door een onverwacht bezoek aan een concert van dezelfde artiest. Zijn bijdrage kreeg vorm door een in de haast, maar professioneel verzorgde film met een opname van het verhaal.s voor een verhaal. Voeg hierbij nog de verrassende en tragikomische wending in een beoogd schrijverschap en de liefde voor een boom en ‘een boom opzetten’ als titel voor de avond is verklaard

De avond die een podium biedt aan de verhalenverteller in het muzikale genre groeit uit tot een belangrijke culturele manifestatie in Ridderkerk en omstreken. De ligging en de sfeer binnen de Oudheidkamer bieden een passende ambiance. De verzorging van het geluid was in handen van de Lokale Omroep Ridderkerk. 

Vertellers, band, de medewerkers van de Oudheidkamer en de lokale radio werkten belangeloos mee aan het slagen van de avond. De uit de toegangsprijs verkregen middelen en de donaties, totaal een bedrag van € 4.000,-, komen ten goede aan de stichting ‘Child at Venture’ (www.childatventure.nl). Met het geld wordt op de Filippijnen een schoolklas gevormd, die men met scholing, microkrediet en begeleiding voorbereidt op het kleinschalig ondernemerschap.

Aan de bezoekers van de avond werd het boek ‘Over moeders en dochters’ (isbn 9789075026047) uitgereikt. Dit boek kan door middel van een mail aan de Stichting ‘Zapper’ worden besteld voor een bedrag ad. € 12,50.

 

Tijdens ‘de derde avond van het muziekverhaal’ droeg Riny Boeijen voor uit zijn tweede bundel met muziekverhalen, getiteld ‘Vakantieblues’. Informatie over dit boekje met muziekverhalen en zijn eerste uitgave, die hij onder de naam ‘Jongensblues’ presenteerde, kan worden gevonden op de website
www.rinyboeijen.nl
.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 DE BAND 

 

 

 en alle andere optredende artiesten

 

JoomSpirit