Medewerking van Stichting ‘Zapper’: Seminar in Romania – University of Iasi

Stichting ‘Zapper’ nam het initiatief tot het verzorgen van het seminar ‘planning & control’ voor de Universiteit Iasi in Roemenië. De bijdrage bestond uit het financieren van de Nederlandse medewerkers en de inhoudelijke verzorging. Het programma met het materiaal werden vanuit de stichting beschikbaar gesteld. 

Onder auspiciën van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement trainden de medewerkers docenten van de Universiteit van Iasi en schoolleiders in het financieel management en in de wijze waarop gerichte feedback en beoordeling leiden tot hogere leerprestaties.

Het seminar bestond uit vier leerfasen en ’s avonds verzorgden we een avondprogramma voor een ruimere groep belangstellenden. De kans bestaat dat een vervolg plaatsvindt in Boekarest. Ook is het niet uitgesloten dat de organisatie, toetsing en controle plaatsvindt vanuit Nederland. Wanneer een opzet is uitgewerkt zal Stichting ‘Zapper’ beoordelen op welke wijze medewerking inhoudelijk en/of financieel kan plaatsvinden.

Eventuele bijlagen:

NSO Clinic Iasi

Evening Seminar Iasi

JoomSpirit